Software Opleidingen


Wij werken samen met

BizzCo werkt samen met opleidingsinstituut LOI BizzCo werkt samen met opleidingsinstituut NTI

BizzCo werkt samen met opleidingsinstituut NHA BizzCo werkt samen met opleidingsinstituut NCOI


BizzCo werkt samen met Sisow payment innovations

DisclaimerVoor alle duidelijkheid wijst Bizz'Co ten aanzien van de website www.bizzco.nl op het volgende:

  • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Bizz'Co. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŽren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bizz'Co.
  • Ondanks de constante zorg en aandacht die Bizz'Co aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  • De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bizz'Co behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Bizz'Co, welke geen eigendom zijn van Bizz'Co. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Bizz'Co aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Bizz'Co.
  • Bizz'Co sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
   
© 2019 Bizz'Co
Contact | Vacatures | Persberichten | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | Privacy | Webshop | Partners